Villkor

På denna sida kan du läsa om de villkor som gäller för användning av denna webbplats. Du kan i nedanstående avsnitt läsa om personuppgifter, cookies, adblockers och annan typ av mjukvara.

Skydd av personuppgifter och villkor

Egmont Publishing AB, organisationsnummer 556046-9206, nedan kallat Egmont, lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och lämna erbjudanden från företag inom Egmontkoncernen eller andra företags produkter och tjänster. Alla kunduppgifter som lämnas in behandlas i överensstämmelse med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter (Personuppgiftslagen, 1998:204). Egmont lagrar dina kunduppgifter i upp till tre år. Genom att du lämnar dina personuppgifter godkänner du att Egmont lagrar och behandlar dessa för ovan angivna ändamål. I enlighet med 26 § av personuppgiftslagen så har du rätt att, en gång per kalenderår kostnadsfritt, ta del av de registrerade uppgifter Egmont innehar om dig. Du kan även kräva att uppgifter raderas, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta görs genom att kontakta vår kundtjänst.

Cookies

Webbplatsen innehåller cookies. Lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) innehåller bestämmelser om cookies. Den här sajten använder cookies för administrativa uppgifter och för att ge kunden tillgång till olika funktioner. Syftet med användningen av cookies är inte att lagra känslig eller integritetskränkande information om kunden. För att kunna logga in till tjänsterna hos denna sajt och utnyttja de olika webbplatsernas alla funktioner krävs att kundens webbläsaren är inställd så att cookies accepteras.

Reklam och adblockdetektering

Innehållet på den här webbplatsen produceras av både anställda journalister och frilansare. Egmont har kollektivavtal med Journalistförbundet och betalar skälig ersättning för det material vi producerar och beställer. Då verksamheten finansieras av annonser är det viktigt att våra annonser visas för dig som besökare. Av det skälet förbehåller vi oss rätten att använda olika former av script som känner av om en så kallad "adblocker" används och i detta fall även rätten att begränsa tillgången till webbplatsen och dess innehåll. Stöd oss gärna genom att vitlista denna sajt i din adblocker!

Rättighet till varumärken och material

Egmont och dess samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till varumärken, upphovsrättsligt skyddat material och annat rättsligt skyddat innehåll på vår webbplats. Materialet får bara laddas ned för privat och icke-kommersiellt bruk och det nedladdade materialet får inte utan vårt föregående samtycke kopieras, redigeras eller på annat sätt göras till föremål för handlingar som är förbehållna innehavaren av de immateriella rättigheterna. Egmont förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som gör intrång på våra immateriella rättigheter eller på andra sätt missbrukar vår webbplats.

Ansvarsfriskrivning

På denna sajt kan det finnas körbara hjälpprogram som till exempel ActiveX eller Javascript till ditt förfogande. Vi kan inte göras ansvariga för eventuella fel eller brister i dessa program, inte heller för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du använder dessa program på vår webbplats. Vi kan inte heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatsen. Denna ansvarsfriskrivning omfattar direkta såväl som indirekta förluster, vilket inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar och liknande. Egmont förbehåller sig rätten att ändra ovanstående användningsvillkor. Eventuella ändringar i villkoren kommer att framgå på webbplatsen.

Kontakt

Egmont Publishing AB

Org.nr: 556046-9206

Kontor Solna
Pyramidvägen 7
169 91 Solna
Telefon växel: 08-692 01 00

Kontor Malmö
Skeppsgatan 9
205 08 Malmö
Telefon växel: 040-693 9400

  • Få tidningenhalsa.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!